tel: +48 609 197 565

Elektroniczne postępowanie upominawcze szansą na szybsze i tańsze dochodzenie należności od dłużnika

Elektroniczne postępowanie upominawcze pomimo wprowadzenia tego typ postępowania do kodeksu postepowania cywilnego przed przeszło 7 laty nadal nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem wśród osób fizycznych i przedsiębiorców. A szkoda, gdyż ten sposób uzyskania orzeczenia zasądzającego należność pieniężną od niesumiennego dłużnika jest jednym z najprostszych i najszybszych jakie oferuje nam polski ustawodawca.

Ale zacznijmy od początku…

W elektronicznym postępowaniu upominawczym (dalej EPU) można dochodzić tylko roszczeń pieniężnych, bez względu na ich wysokość, które stały się wymagalne w okresie 3 lat poprzedzających dzień wniesienia pozwu. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw w EPU jest sąd rejonowy. Obecnie sprawy z zakresu elektronicznego postępowania upominawczego należą do właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydziału Cywilnego (e-Sąd), który to sąd jest jedynym sądem w kraju mogącym wydać nakazy zapłaty w postaci elektronicznej.

Pozew w EPU składany jest za pomocą systemu informatycznego dostępnego na stronie www.e-sad.gov.pl, jednak nie każdy może go samodzielnie złożyć. Konieczne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika, który musi dysponować ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego. Co ważne podczas składania pozwu drogą elektroniczną do e-Sądu nie przesyła się żadnych dokumentów, które miałyby potwierdzić zasadność dochodzonego roszczenia jak to ma miejsce podczas tradycyjnego procesu przed sądem, a jedynie powołuje się je w treści pozwu. Powyższa praktyka e-Sądu pozwala na szybsze wydawania nakazów zapłaty, niż ma to miejsce w zwykłych postępowaniach przed sądem. i tak na nakaz zapłaty w zwykłym postępowaniu czekamy ok. 3-4 miesiące, zaś w EPU ok. 1 miesiąca. Dopiero w sytuacji, gdy dłużnik (pozwany) nie zgodzi się z wydanym nakazem zapłaty i w ustawowym terminie złoży sprzeciw do sądu, wierzyciel (powód) będzie zobowiązany do przedstawienia sądowi w formie papierowej wszystkich dowodów, które wskazał w pozwie.  

Korzyścią elektronicznego postępowania upadłościowego są także jego niskie koszty. Opłata w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest o wiele niższa niż opłaty za zwykłe postępowanie i wynosi 1/4 normalnej opłaty za pozew. Przykładowo, gdy chcemy dochodzić od naszego dłużnika zapłaty kwoty 20 000,00 zł w zwykłym postępowaniu to opłata od pozwu wyniesie wówczas 5% dochodzonej kwoty czyli 1000,00 zł, gdy zaś zdecydujemy się na złożenie pozwu w EPU opłata ta wyniesie jedyne 250,00 zł.

Podsumowując korzyści, jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd dla wierzyciela to uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania oraz szybsze wydanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi.

W celu uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postpowaniu upadłościowym przeciwko dłużnikowi najlepiej skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który będzie posiadał aktywne konto użytkownika pozwalające na złożenie pozwu drogą elektroniczną, a w przypadku odwołania się dłużnika od wydanego wyroku, będzie reprezentował wierzyciela przed sądem.

 

 

Podziel się tym:


facebook ݬedzik wykop.pl twitter blip digg google buzz del.icio.us pinger flaker

« powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj