tel: +48 609 197 565

Sprawa o rozwód - jak zacząć i o czym pamiętać?

Jedynym organem zdolnym rozwiązać nasze małżeństwo jest sąd – Sąd Okręgowy mieszczący się w okolicach naszego miejsca zamieszkania. Nawet jeśli wśród małżonków występuje zgoda co do orzeczenia rozwodu i porozumienie co do wszystkich kwestii pobocznych np. alimentów czy władzy rodzicielskiej nad dziećmi nie ma obecnie innej możliwości uzyskania rozwodu jak skierowanie sprawy do sądu. Nie jest możliwe również napisania pozwu rozwodowego, który zostałby podpisany przez oboje małżonków. W takiej sprawy konieczne jest wniesienie pozwu przez jedną ze stron, a następnie przedstawienie swojego stanowiska sądowi przez drugiego z małżonków.

Sprawy o rozwód wbrew pozorom nie należą do najłatwiejszych i najprostszych. Zarówno procedura sądowa, jak i samo postępowanie dowodowe wymagają od stron dużego zaangażowania i skupienia, o których nie ma mowy w przypadku emocjonalnego podejścia do sprawy. Dlatego niejednokrotnie skorzystanie z pomocy adwokata, który jest niezaangażowany emocjonalnie w spór między małżonkami, jest niezbędne w tego typu sprawach. Pełnomocnik nie tylko sporządzi w pełni kompletne pisma procesowe w tym sam pozew rozwodowy, ale również jest w stanie przewidzieć i ustrzec stronę przed negatywnymi skutkami, jakie mogłyby nastąpić w skutek podnoszenia dowodów przez drugą stronę. Nie bez znaczenia jest również fakt, że adwokat jest obecny podczas wszystkich postepowań sądowych co daje stronie poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z drugim małżonkiem.

W pozwie rozwodowym strona musi wykazać, iż między nią, a małżonkiem nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Prościej – musi wyjaśnić, iż nigdy nie powróci do swojego małżonka, a wszelkie więzi emocjonalne, fizyczne i psychiczne miedzy stronami zniknęły. Bez zaistnienia tych okoliczności sąd nie orzeknie rozwodu.

Ponadto strona musi się zastanowić, czy występować z żądaniem orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka, czy też zrezygnować z ustalania winnego za rozpad małżeństwa. Kwestia winy w rozpadzie małżeństwa wpływa na możliwość uzyskania alimentów od drugiego małżonka, ale jednocześnie z uwagi na konieczność jej udowodnienia np. przy pomocy dokumentów czy świadków znacząco przedłuża postępowanie sądowe.

W sytuacji gdy strony posiadają dzieci, postępowanie w sprawie rozwodowej obejmować będzie również kwestie związane z alimentami na dzieci, władzą rodzicielską czy też sposobem uregulowania kontaktów rodzica, który nie sprawuje bieżącej opieki nad dziećmi i który z nimi nie mieszka. Ustalenie komu i w jakim zakresie będzie przysługiwała władza rodzicielska oraz jak będą wyglądały kontakty z dzieckiem rodzi najwięcej nieporozumień między małżonkami w trakcie rozwodu. Jest to bardzo ważny, a zarazem delikatny wątek postępowania rozwodowego.

Strony podczas sprawy rozwodowej mogą również uregulować w jaki sposób będą korzystały ze wspólnego mieszkania, jeśli oboje nadal w nim zamieszkują. Ustawodawca przewidział  także możliwość dokonania podziału majątku wspólnego w postępowaniu w sprawie o rozwód, jednak aby sąd uwzględnił taki wniosek to strony musza być zgodne co do składu majątku, jego wartości i sposobu podziału. Sprawy o podział majątku obejmują często konieczność ustalenia nakładów na majątek wspólny, przyczynienia się do powstania tego majątku, dokonania wyceny jego składników, stąd też takie postępowania są głównie prowadzone po zakończeniu sprawy o rozwód.

Należy również pamiętać, iż wraz z wniesieniem pozwu o rozwód musimy uiścić opłatę sądową w kwocie 600 zł na rachunek bankowy sądu okręgowego, do którego wnosimy pismo.

Po zakończeniu postępowania sądowego warto złożyć wniosek o doręczenie prawomocnego wyroku sądowego. Posiadając takie orzeczenie można powrócić do nazwiska, które nosiło się przed zawarciem małżeństwa. W tym celu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć stosowny wniosek. Co istotne zmiany takiej można dokonać jedynie w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, później będzie to niemożliwe.

Rozwód to często nieprzyjemna sprawa dla małżonków. W większości wypadków wiąże się z silnymi emocjami, co sprawia, że traci się obiektywizm w swojej sprawie. Emocje nie są najlepszym doradcą, stąd też warto zatrudnić adwokata do reprezentowania swoich interesów w sądzie. Jest to osoba niezaangażowana emocjonalnie, dzięki czemu jest bardziej obiektywna i może lepiej reprezentować interesy klienta aniżeli on sam. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy sprawą sporną jest orzeczenie winy, podział majątku czy przyznanie opieki nad dziećmi. Dzięki pomocy prawnika sprawy rozwodowe zazwyczaj kończą się szybciej i z lepszym skutkiem w porównaniu do sytuacji, gdy małżonek występuje sam w swoim imieniu.

Podziel się tym:


facebook ݬedzik wykop.pl twitter blip digg google buzz del.icio.us pinger flaker

« powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj