tel: +48 609 197 565

Co zrobić w przypadku otrzymania pozwu lub nakazu zapłaty z Funduszu Sekurytyzacyjnego?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest Fundusz Sekurytyzacyjny. Fundusz sekurytyzacyjny to podmiot zajmujący się skupowaniem wierzytelności od innych podmiotów np. banków, pożyczkodawców, operatorów telefonii komórkowych, z którymi w przeszłości osoba fizyczna zawarła umowę. Zbycie wierzytelności na rzecz funduszu następuje na podstawie umowy cesji, dzięki której fundusz ma prawo samodzielnie dochodzić wierzytelności od dłużników, mimo, że sam nie zawierał umowy z dłużnikiem.

Fundusze zawsze w swojej nazwie posiadają dopisek „Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny”.

Przykład:

  • Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  • P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
  • Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Przed wystąpieniem na drogę sądową, fundusz sekurytyzacyjny kieruje szereg pism do dłużnika, które mają na celu namówienie go do częściowej spłaty należności. Co najistotniejsze, do wezwań często nie są dołączane żadne dowody potwierdzające istnienie długu, a samo pismo nie jest kierowane do dłużnika listem poleconym, a zwykłą przesyłką pocztową. W takim przypadku nie należy odpowiadać na to pismo, ani dzwonić w celu ustalenia czego dotyczy ten dług. Postępowanie funduszu ma na celu uzyskanie od dłużnika potwierdzenia istnienia wierzytelności, które to w przypadku sprawy sądowej zostanie wykorzystane przeciwko niemu.

Natomiast w przypadku otrzymania pozwu funduszu sekurytyzacyjnego lub nakazu zapłaty, w którym została zasądzona kwota na rzecz funduszu, nie można pozostać biernym. W szczególności, iż na podjęcie odpowiednich czynności procesowym mamy ograniczony czas – sprzeciw od nakazu zapłaty można złożyć jedynie w terminie dwutygodniowym od daty otrzymania nakazu zapłaty, zaś odpowiedź na pozew w terminie wskazanym przez sąd lub do czasu pierwszej rozprawy. Brak reakcji na otrzymany nakaz zapłaty spowoduje uprawomocnienie się orzeczenia sądowego, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Zignorowanie zaś pozwu funduszu sekurytyzacyjnego będzie skutkować przyznaniem twierdzeń zawartych w pozwie i w ostateczności wydanie wyroku zasądzającego należność od dłużnika na rzecz funduszu, z którym to orzeczeniem fundusz uda się do komornika. Jak widać, dłużnik będący pozwanym nie powinien w żadnym razie ignorować postępowań wszczętych przez fundusze sekurytyzacyjne.

W odpowiedzi na pozew lub w sprzeciwie od nakazu zapłaty oprócz podania sygnatury sprawy należy wskazać wszelkie twierdzenia i zarzuty. Do najczęściej występujących zarzutów zaliczamy: brak wykazania roszczenia, przedawnienie dochodzonej wierzytelności, czy brak wykazania następstwa prawnego powoda.

Niewykazanie roszczenia polega na braku udowodnienia zarówno wysokości jak i zasadności dochodzonej kwoty. Przykładowo do pozwu nie dołączono dokumentów, które potwierdzałyby istnienie wierzytelności, albo z dokumentów wynika inna kwota niż ta wskazana w pozwie. Pamiętać należy, iż w pozwie muszą być udowodnione wszystkie twierdzenia, również te dotyczące naliczania odsetek.

Zarzut przedawnienia polega na wskazaniu, iż fundusz wystąpił do sądu po upływie terminu, w którym mógł to uczynić. Kodeks cywilny przewiduje różne terminy przedawnienia roszczeń pieniężnych. Podstawowymi terminami przedawnienia jest okres 3 i 10 lat.  Długość terminu zależy od rodzaju zawartej umowy, jak również od tego czy dochodzone roszczenia związane jest działalnością zawodową podmiotu z którym pierwotnie dłużnik zawarł umowę. Należy w tym miejscu podkreślić, że termin przedawnienia może zostać przerwany przez niektóre czynności np. dochodzenie wierzytelności przed sądem, czy uznanie roszczenia przez dłużnika. W takim przypadku nawet upływ terminu trzyletniego nie spowoduje przedawnienia wierzytelności.

Z uwagi na fakt, iż fundusz nabywa wierzytelność na podstawie umowy cesji od innego podmiotu, do pozwu powinny zostać dołączone dokumenty, potwierdzające nabycie wierzytelności od pierwotnego wierzyciela. Może się okazać, że dana wierzytelność została kilkukrotnie sprzedana poszczególnym podmiotom i wówczas należałoby sprawdzić czy przedłożone do pozwu dokumenty pozwalają na ustalenie kolejności nabywców danej wierzytelności.

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty lub pozew funduszu sekurytyzacyjnego nie czekaj, tylko skontaktuj się z Kancelarią. Podczas spotkania dokonam weryfikacji zasadności dochodzonego roszczenia oraz pomogę podjąć obronę przed zapłatą kwoty na rzecz funduszu.

Podziel się tym:


facebook ݬedzik wykop.pl twitter blip digg google buzz del.icio.us pinger flaker

« powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj